wtorek, 25 października 2016

WYELKIE PODSUMOWANIE WYDAWNICTW 2016 // THE GRAND SUMMARY OF OUR RELEASES 2016

W naszym labelu, czas rocznych podsumowań!

Jako że "Dfxx ep" był naszym ostatnim wydawnictwem w tym roku (nie licząc niespodzianki), spójrzmy jakoż wstecz na ten rok i prześledźmy jakie prężne albumy wyrzucał z siebie nasz prężny organ. Nadszedł oto styczeń roku pańskiego 2016 i co w nim.
18 lutego ukazał się pierwszy nasz album tego roku, DON't LOOK AT ME I AM DEFORMED - HA HA HA OH.Szalona porcja utworów dance z lat 80tych oraz 90tych posiekanych i plądrofonicznie złożona w nowej jakości troglo-disco-umca-hey.

Jeszcze tego samego lutego miała miejsce premiera nowego utworu Jana Stracha, "Skok ze Skarpy" - który miał pojawić się na nowym albumie ale ostatecznie znajdzie się na epce w roku 2017.

30 marca ukazała się nasza druga płyta w tym roku, JAN STRACH - EP 2016:

 
Tradycyjny coroczny zbiór piosenek które są dostatecznie dobre na płytę ale stylistycznie nie pasowały do longpleja więc wylądowały na szortpleju.

W okresie wiosennym rozpoczęły sie przebłyski ze studia z sesji nagraniowej Projektu Luty, które już pięknie zebrałem w poprzednim poście więc zobaczcie se tam.

NAdszedł też czerwiec, a 15 czerwca miała miejsce premiera kolejnego naszego albumu - EVERYWHERE KINGDOM - 3 (RED):


 

Kolejna porcja transujących improwizacji na granicy podświadomości, tym razem jednak gatunkowo głęboko zanurzona w zniekształconych, hałaśliwych, industrialnych beatach. (najlepsza Beata to industrialna Beata)

6 lipca zapremierował nowy teledysk wraz z nową piosenką do nadchodzącego nowego albumu Jana Stracha - "Arena Zwariowanych Wrotkarzy Kręci się w Koło" - w którym główną rolę gra książeczka dla dzieci "Znajdź Franka".

I faktycznie 14 lipca, równocześnie z drugim rokrocznym Netlabel Day, miała miejsce czwarta premiera tego roku: JAN STRACH - JAN PIERWSZY STARSZY:

Nowy zbiór moich piosenek z których jestem bardzo dumny, gdzie przecięły się moje inspiracje, ładne, hałaśliwe, eksperymentalne, konwencjonalne, echa i konkrety, rzeczy wzniosłe i zabawne, bity ciężkie jak kamień oraz smyczki lżejsze od chmurek.

Po powrocie z wakacji zająłem się ciężkim zadaniem wykańczania miksu "Dygnitarza" oraz zaprezentowałem nowy teledysk z tegoż albumu wraz z utworem, w którym kamienna twarz niby patrzy w bok a jednak wcale nie: 
 
I wreszcie 16 września, a był to dzień słoneczny, zaprezentowaliśmy oczekiwany od trzech lat (przeze mnie przynajmniej) nowy album PROJEKT LUTY - DYGNITARZ:

Rezultat spontanicznej sesji z roku poprzedniego, pełen jak zawsze hałasów, melodii na skraju improwizacji i transowej repetycji, post-punkowych wykopów oraz post-rockowych pejzaży.

I czternastego dnia miesiąca pańskiego października, co zapewne jeszcze świeże jest w waszej pamięci, ukazał się album najnowszy i ostatni tego roku, DEFTECHNIXKS - DFXX EP:

 

Chwilowa odskocznia od eksperymentalnych eksploracji istoty rocka, w stronę wrzasków, hałaśliwej gitary i perkusji z pudełek.

I oto to! Wszystko na ten rok jeśli chodzi o albumy (nie licząc niespodzianki). My wracamy do naszej jaskini gdzie równolegle powstają co najmniej 3 teledyski, miksowane są nowe utwory, z których na pewno jakiś jeszcze w tym roku swój podły pysk pokaże...zawiązywane są akcje i kolaborancje...Cokolwiek następnego się pokaże możecie być pewni że będzie to:

1) całkowicie nieprofesjonalne
2) nieco pretensjonalne
3) artystycznie niepowtarzalne.

To gwarancja firmy na U.  

- ENGLISH- 


Time for a yearly summary of the releases on our netlabel!

Since Dfxx EP was our last release of this year (not counting a certain surprise), let us take a look at the year that has passed and remember what bouncy albums have jumped out of our virile releasing organ. So has then come the January of anno aomini 2016 and then.
In February a video of poj.wlkp showed up rather mellowly playin a new instrumental tune "coś na luty"

on 18th of February we had the first album premiere of the year, DON't LOOK AT ME I AM DEFORMED - HA HA HA OH.A crazy heap of dance tunes from th 80s and 90s chopped up and plounderphonically reassembled into troglo-disco frankensteins.

The very same February we presented a new tun by Jan Strach, "Skok ze Skarpy" - which was supposed to show up on this year's long play album but will ultimately land on an ep in 2017.

On the 30th of March the second album premiere took place, JAN STRACH - EP 2016:A traditional yearly collection of songs which would be good enough for a longplay album but did not fit stylistically, so they found their way to a shortplay album.

During spring we began transmitting snippets from studio session for the ne Projekt Luty, but they have been already beautifully summarized by me 2 posts ago. So they are there.

And finally came June and on June 15th premiere of another our album - EVERYWHERE KINGDOM - 3 (RED):


Another portion of trancey improvisations from the edge of consciousness, this time however deeply rooted in distorted industrialistic beats.

On July 6th we premiered a new music video and new song from the upcoming Jan Strach album - "Arena Zwariowanych Wrotkarzy Kręci się w Koło" - in which the main part is played by a children's book "Find Frankie".

And not long after on July 14th, to celebrate the second annual Netlabel Day, there was a premiere of JAN STRACH - JAN PIERWSZY STARSZY:


A new set of my songs that I am immensly proud of, in which  all my inspiration cross: pretty, experimental, noisy, experimental, echoes and sharp noises, things profound and funny, heavy beats and light strings.
After returning from vacation I took upon meself the difficult task of mixing and mastering "Dygnitarz" and presented a  new music video together with a new song from this exact upcoming album, in which a sculpted head seems to look sideways but on the other hand it does not. 
And finally on 16th of September, which was a sunny day, we premiered the long awaited (by me) new album by PROJEKT LUTY - DYGNITARZ:


 


A result of a spontaneous recording session finds the due as well full of noises, melodies lodged between improvisation and kraut-like repetition, post-punk freakouts and post-rock sonic landscapes.

And on the 14th of our lord's month of October, which you may well remember, we presented the newest album and last of this year (not counting the surprise) DEFTECHNIXKS - DFXX EP:A temporary refuge from the experimental explorations of the rock music form, into the world of screams, distorted guitar and cardboard percussion.

And this is it! All for this year album-wise (not counting the suprprise). As for us, we go back to our lair where there are 3 music videos brewing simultaneously, new songs are being mixed all the time, of which one or two will probably rear its ugly head still this year...actions and collaborations are being organised...And whatever comes up next you can be sure that it will be:
1)utterly unprofessional
2)somewhat pretentious
3)artistically absolutely unique.
That's the U-company guarantee!

piątek, 14 października 2016

PREMIERA / PREMIERE : Deftechnixks - "Dfxx EP"


Najbardziej hałaśliwa i spontaniczna kreacja bardzo do tej pory konceptualnego projektu Deftechnixks. Dla odpoczynku od złożonych koncepcji i teorii, DFX rozsiadło się z preparowaną gitarą elektryczną i zestawem perkusyjnym z pudełek i puszek, i radośnie wrzeszcząc nagrało ten punkowo-noisowo-rockowy materiał w 3 dni.

The noisiest and most spontaneous creation of this so far very conceptual project Deftechnixks. As a diversion from the usual style full of concepts and theories, DFX has sat down with prepared electric guitar and a drumset made out of boxes and tins, and joyfully screaming, recorded this noise-punk-rock-thing within 3 days.


piątek, 16 września 2016

PREMIERA / PREMIERE: Projekt Luty - "Dygnitarz"

Okrągłe, siedemdziesiąte, wydawnictwo Underpolen i szczęśliwie trzynaste wydawnictwo naszego eklektycznego Projektu Luty - co jak zawsze z amatorską swadą organizuje twórczy chaos odbijający się od gatunkowych interpretacyj, w osiem z grubsza rockowych psychodelicznych konstrukcji!

The seventieth release of Underpolen and a lucky 13th release by our own ecclectic Projekt Luty - as always with amateur passion organizing creative chaos, resistant to genre interpretations, into eight roucghly rock-oriented psychodelic constructions!


wtorek, 13 września 2016

Premiera już za 3 dni / Premiere coming in 3 days!

W radosnym oczekiwaniu na premierę, po 3 letniej przerwie, nowego albumu Projektu Luty "Dygnitarz", zbieramy w jednym miejscu i prezentujemy materiały promocyjne, które ukazywały się już od stycznia tego roku.

In joyous anticipation for the new Projekt Luty album "Dygnitarz", recorded after 3 year's break, we hereby gather and present to you collectively all the promotional materials that have been emitted starting January this year:

Projekt Luty Nagrywa 1: "Rokpank" (Studio Video sesja nagraniowa / from recording session):


Projekt Luty Nagrywa 2: "Boże Ciało" (Studio Video sesja nagraniowa / from recording session):


Projekt Luty Nagrywa 3: "Chcemy Delfinów" (Studio Video sesja nagraniowa / from recording session): 


Singiel nr 1 : "Druhna Duchna"Singiel nr 2 : "Twarz z Iraklio" (+ music video)


W piątek 16.9, uroczysta premiera na Bandcampie gdzieś w środku dnia.

On Friday 16.9, the album will premiere on Bandcamp in the middle of the day (CET).

Do zobaczenia / see you!

wtorek, 19 lipca 2016

PREMIERA / PREMIERE : Jan Strach - "Jan Pierwszy Starszy"


Ósmy pod własnym nazwiskiem, sześćdziesiąty ogólnie - najnowszy album Jana Stracha czyni kolejny krok ku połączeniu jego rozlicznych artystycznych inspiracji - jednocześnie eksperymentalny, hałaśliwy, rozedrgany - jak również tchnący epickimi melodiami, post-punkową energią  i nostalgicznym casio-popem.

Eighth release under his own name, sixtieth release overall - the newest album by Jan Strach is another step towards combining his numerous artistic inspiration - it is at the same time, experimental, noisy, jittery - and full of epic melodies, post-punk energy and sweet nostalgic casio-pop.

środa, 15 czerwca 2016

PREMIERA / PREMIERE : Everywhere Kingdom - "3 (Red)"

Wspaniała porcja rytmicznego, noisowego, industrialnego casio-transu w rozmaitych odsłonach. Po 3 latach przerwy Everywhere Kingdom  powraca, kontynuując swoją podróż w improwizacji i podświadomości ale tym razem w rytmicznej, hałaśliwej, momentami tanecznej odsłonie!

A glorious portion of noise-industrial-casio-trance in different kinds and colours. After 3 years, Everywhere Kingdom is back, continuing their adventures in improvisation and probing the subconscious, only this time in a rhythmical, noisy, and sometimes even dancey version!

piątek, 3 czerwca 2016

Nowy utwór / New track : Projekt Luty - "Druhna Duchna"

Nowy utwór z nadchodzącej nowej płyty Projektu Luty, tym razem liryczno-hipnotyczno-harcersko-mistyczny.

A new song by Projekt Luty from the upcoming new album, this time the style is lyrically-hypnotically-scoutically-mystical.środa, 30 marca 2016

PREMIERA / PREMIERE Jan Strach - "EP 2016"

Oto i jest tutaj zbiór 6 piosenek jak zawsze rozkosznie rozstrzelonych stylistycznie i zero dbałości o gatunkową spójność. Noise punk, mikrotonalne piski, rozechwiany post-rock, hymn na organach kościelnych, rozwarstwiony pop w kilku różnych metrumach, zniekształcone casio beaty jak zawsze w miłej domowej roboty atmosferze DIY i pełne pasji radości tworzenia! Jan Strach - EP 2016. Przyjemności!

Wheee it is here. A collection of 6 songs, as always mesmerizing in their disdain for genre-wise continuity. Noise punk rock, microtonal beeps, wobbly post-rock, church organ hymn, layered pop in 4 time signatures at once, distorted casio beats as always with the homemade DIY mid-fi feel and full of passion heart and joy of creation! AVE. EP 2016 by Jan Strach hath cometh. Enjoy!

czwartek, 18 lutego 2016

ALBUM PREMIERE!!! Don't Look At Me I Am Deformed - "Ha Ha Ha Oh"Another delivery from the legend of troglodisco! Snippets of manicness inspired equally by 90s viva german dance music and teutonic ebm industrial - in attention deficit portions reminiscent of the Residents' commercial album and similar tongue-in-cheek approach to the genre.

This is a vision of dance music revelling in its own simplistic approach and playful in its bending of genre's boundaries and limitations. Like a 12 year old fed only by early dance music and armed in an array of 80s music samples and a book of "rules of disco music" that he dropped into a vat of acid for a few seconds it is concentrated on fun and simply enertaining to watch it stumble, spin and burst at the seams with forbidden energy.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Wkrótce! Soon! Don't Look At Me I Am Deformed - Ha Ha Ha OhNowy album D.L.A.M.I.A.D. powinien mieć premierę już w przyszłym tygodniu! Kolejna dawka zszytych grubą nicią pląderfonicznych sampli ułożonych we frankensztajnowe, pseudotaneczne twory, w równej mierze spokrewnione z topornym industrialem jak z niemieckim dance z lat 90tych. Mamy już dwa utwory z nadchodzącego albumu (linki poniżej), a od dziś znamy też okładkę - niczego innego się nie spodziewaliśmy. Poprzedni album Don't Look At Me I Am Deformed to "We Are DLAMIAD And You Caren't" - wydany w roku 2013.

The New D.L.A.M.I.A.D. album will premiere next week! Another portion of roughly sewn together plounderphonic samples combined into frankenstein-like, pseudo-dance numbers, equally related to pummeling industrial nad to German dance music from th 90-ties. We already know two tunes from the new album (see below) and together we also received the cover - we expected nothing else.
The former album of Don't Look At Me I Am Deformed is "We Are DLAMIAD And You Caren't" - which premiered in 2013.

czwartek, 28 stycznia 2016

Witamy! Welcome!

Witamy na oficjalnej blogostronie Underpolen, będziemy ją uzupełniać o różnorakie materiały, natomiast już teraz można przeczytać o wszystkich naszych artystach, obejrzeć ich wideoklipy i wejść na odpowiadające im strony internetowe. Zapraszamy!

Welcome th the official bloggersite of Underpolen. It will still be completed with various materials, however already you can read about all our artists, watch their videos and visit their websites. Come in!