DeftechnixksDeftechnixks zajmuje się rockiem experymentalnym, badając granice stylistyczne, formalne, rytmiczne gatunku. Nagrywał płyty oparte na Głuchych Technikach (TM) Jana Stracha (uszeregowane wg stopnia przypadkowości techniki nagrywania ścieżek po zapomnieniu/bez słyszenia/bez patrzenia na instrument); jak również zgłębiał ideę powtarzalności muzycznych motywów bez konkluzji na płycie Reliefless. Następny krok to piosenki w całości napisane przy pomocy algorytmów przypadkowych ciągów liczb.

Deftechnixks dabbles in experimental rock, exploring the stylistic, formal, rhythmical boundaries of the genre. They have recorded albums based on Jan Strach's Deaf Techniques (TM) (techniques of recording musical tracks after forgetting/without listening/without looking at the instrument, listed in order of randomness); they have also explred the idea of repetition without conclusion on the album Reliefless. The future directions include songs written using random numbers generator.

"Pawprinting EP" (2011)

 "Made Way" (2012)

"At Dusk I Painted Your Lips EP" (2013)

"Reliefless" (2015)

 "Dfxx EP" (2016)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz